X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ทวงหนี้จนลูกหนี้ต้องออกจากงาน

 • ทวงหนี้จนลูกหนี้ต้องออกจากงาน

            ผมเป็นหนี้บัตรเครดิตและเงินกู้ เคที่ซี เฟิร์สช้อย อิออน  อีซี่บาย และเงินกู้ซิตี้แบงค์  รวมแล้ว 300,000 บาท  ผมก็ส่งมาเรื่อยๆ ยังไม่เคยขาดส่ง  แต่ตอนนี้ได้รับผลกระทบ  ทำให้ต้องออกจากงาน และกำลังหางานใหม่  ซึ่งเงินที่เดิม 22,000 แต่ที่ใหม่ได้เงินเดือน 6,000-7,500 บาท (เป็นต่างจังหวัด) ไม่พอส่ง ตอนนี้ขาดส่ง 1 เดือนแล้ว อยากทราบว่าเค้าจะฟ้องร้องศาลเราเมื่อไรครับ แล้วผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมอยากประนอมหนี้ได้หรือไม่ครับ  ผมไม่อยากหนี แต่ตอนนี้เค้าก็โทรมาป่วนที่ทำงานจนไม่รู้ว่าจะต้องหางานใหม่อีกหรือเปล่า

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           กรณีตามปัญหาของท่าน  กำหนดอายุความตามมูลหนี้บัตรเครดิต มีอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่เจ้าหนี้อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7)
           ส่วนหนี้เงินกู้  มีกำหนดอายุความ 10 ปี  นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเงินกู้คืน  ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30
           อนึ่ง  หากเมื่อท่านผิดนัดชำระหนี้  กรณีก็ย่อมเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะฟ้องคดีเรียกให้  ท่านชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย  เพียงแต่ว่าเขาจะฟ้องท่านเมื่อไหร่นั้น  ย่อมเป็นดุลยพินิจของเขาในฐานะเป็นเจ้าหนี้  แต่เขาต้องฟ้องภายในกำหนดอายุความดังกล่าว  และเมื่อท่านถูกฟ้องคดีเรียกให้ชำระหนี้ดังกล่าว  ท่านในฐานะเป็นจำเลย  ย่อมมีสิทธิยื่นขอประนอมหนี้กับทางเจ้าหนี้ได้ตามสิทธิอยู่แล้ว  โดยท่านไม่ต้องกังวล  และท่านก็ย่อมมีสิทธิชี้แจงเงินรายได้ของท่านเสนอต่อเจ้าหนี้เพื่อประกอบการขอประนอมหนี้ได้

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 193/30
    อายุความนั้น  ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี

  มาตรา 193/34  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้  ให้มีกำหนดอายุความสองปี
  (7)  บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (1) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่างๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป


   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด